Nieuws   Informatie   Voorwaarden   Contact  
 
 

Bestelling, betaling en levertijd

Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail een bevestiging en de factuur.
Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op het gespecificeerde rekeningnummer.
Na ontvangst van de betaling zal de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden met in-achtneming van, per artikel, gespecificeerde productie- en levertijd.

Copyright Net-a

Kopiëren, aanpassen, publiceren en/of reproduceren van de afbeeldingen, producten en/of ideeën van deze site is niet toegestaan. Uitzondering hierop kan gemaakt worden indien vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Net-A.